Hz. Muhammed (saa) - Âlimin âbide üstünlüğü, benim sizden en basitinize olan üstünlüğüm gibidir

İcmal