Hz. Muhammed (saa) - Âlimin âbide üstünlüğü, benim sizden en basitinize olan üstünlüğüm gibidir

Etkinliklerimiz

Bir Gençlik Semineri Daha Geride Kaldı.

Bir Gençlik Semineri Daha Geride Kaldı.

17.05.2016 Salı günü, İcmal Gençlik Derneği Gaziantep Şubesi’nde gerçekleşen seminerde konuşan Yönetim Kurulu üyesi Tarih Öğretmeni Veysel Fidan Bey Ehl-i Beyt’ten bahsetti.

Sayın Veysel Fidan özetle şu sözleri sarf etti: “Tathir ayeti olarak bilinen Azhab suresi 33. ayetin nazil olmasının ardından Hz. Resulullah (SAV) Hz. Ali, Hz. Fâtıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i çağırdı. Onları bir abanın altında topladı, kendisi de içine girdi ve: “Yüce Allah, ancak ve ancak siz Ehl-i Beyt’ten her türlü çirkinliği defetmek ve sizi tertemiz kılmak ister ”ayetini okudu. Buradan anlaşılacağı gibi Ehl-i Beyt 5 kişidir ve Allah (cc)ın beyanı üzerine tertemiz ve günahsızdırlar… Ehl-i Beyt ile ilgili daha birçok ayet-i kerime ve hadis-i şerif mevcuttur. Şura/23, Tevbe/119, İmran/61, İnsan/8, Maide/67,…

Maide suresi 67. ayetinin nazil olmasının ardından Gadir-i Hum denilen yerde Peygamber Efendimiz hutbe vermiştir...  Gadir-i Hum hutbesinden anlaşılacağı üzere, hutbenin konusu Hz. Ali’nin hilafetinin ilanıdır ve halife oluşu bizzat Allah’ın emri iledir. Bu olay 220 Sünni kaynakta geçmektedir. Bir kısmını sayacak olursak;

Müslim, Sahih,

Ahmed b. Hanbel, Müsned,

İbn Mace, Sünen, Mukaddime, Fazl’u Ali’yy-İbni Ebi Talib,

Nesaî, Hasais-i Ali,

İmam Fahr-i Razi, Erbain

İbn Kesir, Bidaye,

Suyutı, Ed-Durr’ul Mensur

Vahidi, Esbab-ı Nuzül

İbn Ebi Hatim, Tefsir-ul Kur’an’il Azim

Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (SAV) Efendimiz bir hadisi şeriflerinde ilmin şehrine açılan kapıyı şöylece tarif etmiştir; “Ben ilmin şehriyim Ali ise kapısıdır. İlmi isteyen kimse kapıdan girmelidir (Tirmizi). Bu hadis-i şeriften anlaşılan; İslam’ın, Kuran’ın ve yaşayan Kuran olan Hz. Muhammed (SAV)’in ilim şehrine girmenin ancak ve ancak İmam Ali kapısından girmekle mümkün olacağıdır... Her Müslüman bu kapıdan girmek zorundadır…

Allah (cc) Prof. Dr. Haydar Baş’tan razı olsun. Onun yazmış olduğu Ehl-i Beyt Külliyatı ve düzenlemiş olduğu “Ehl-i Beyt” sempozyumları ve “İslam Dünyası’nı Kuşatan Fitneler” seminerleri sayesinde Ehl-i Beyt’i tanıdık. İslam Dünyası’nda yayılan fitneyi gördük. Eğer o olmasaydı, bu hazineden mahrum kalacak, İslam Dünyası’nın birleşmesini engellemek için çıkarılan fitneleri göremeyecektik. Adımız Müslüman, yaşantımız alakasız olacaktı…

…Bu hususta Prof. Dr. Haydar Baş toplumun yolunu aydınlatan bir rehberdir. Son olarak; Resulullah (SAV) “Ehl-i Beyt’im Nuh’un gemisi gibidir. O gemiye binen kurtulur, binmeyen helak olur” buyurmaktadır. Prof. Dr. Haydar Baş’la birlikte olanlar şüphesiz bu gemidedirler diyorum, hepinizi Allah’a, resulüne ve Ehl-i Beyt’ine emanet ediyorum.”


Etkinlik Fotoğrafları